Festivalkomite

Hver høst setter vi sammen en festivalkomité som har ansvar for å planlegge neste sommers festival. Festivalkomiteen består av festivalsjef og nestleder, samt flere ansvarsroller som er beskrevet under.

Det er forskjellig fra år til år om det er mange nye eller gamle med i festivalkomiteen. Det er veldig lov å melde seg selv om du også var med i fjor, eller for flere år siden - og det er veldig velkomment med nye tilskudd!

Du trenger ikke noe erfaring – men vi ønsker folk som er engasjerte og som ønsker å være med å sette sitt preg på festivalen!

Festivalkomiteen Festivalkomiteen

Komiteen møtes et par-tre helger i løpet av året for å jobbe og brainstorme. Da gjør vi også alltid noe hyggelig, alt fra å spise god mat sammen, dra på konsert, til å reise på hyttetur.

Utenom dette har vi kanskje et par kortere møter, enten digitalt eller fysisk, og jobber en del på egen hånd mens vi kommuniserer via mail/chat.

De ulike ansvarsrollene krever ulik mengde jobb og tid, og det er derfor forskjellige symbolske summer man får for de forskjellige vervene. I tillegg til en symbolsk sum, er også godene som turer, måltider eller andre aktiviteter stort sett inkludert.

Dette kommer selvfølgelig i tillegg til de samme godene som alle andre frivillige får under selve festivalen som å komme gratis inn på hele festivalen, måltider, festival t-skjorte og sosiale sammenkomster.

Vi håper du har lyst til å være med å forme mandaljazz, komme med ideer som du selv kan være med på å sette til liv, lære nye ting, få erfaringer innen arrangørvirksomhet og ledelse, og generelt bli en del av en skikkelig hyggelig gjeng!

Les litt om de ulike stillingene

 • Matsjef
 • Artistsjef ✅
 • Barsjef ✅
 • Billettsjef ✅
 • Frivilligkoordinator ✅
 • Markedssjef ✅
 • Sjauesjef ✅

Matsjef

Honorar 5 000 (utbetales mot skattekort eller på faktura, 2 500 ekstra for artistmat)
Oppstart 1. april 2024
Avsluttes 1. august 2024

Rollebeskrivelse

Som matsjef er du ansvarlig for servering av mat til publikum og frivillige under mandaljazz. Dette inkluderer matservering til frivillige helt fra søndagen før festivalen, til og med søndagen etter festivalen, og matsalg til artister under festivalen. Matsjefen bestemmer selv ambisjonsnivået på serveringen, men det forventes at menyen og kjøkkenet reduserer avfall, og at det fokuseres på kortreist mat, økologiske varer og matkvalitet.

Festivalkomiteen

Ansvarsområder

Forberedelser

 • Lage meny, bestille varer og planlegge matserveringen i henhold til budsjett
 • Melde behov for frivillige til frivilligkoordinator, og lage vaktlister for matserveringen
 • Sørge for at man har tillatelse fra Mattilsynet og at de riktige hygienetiltakene er på plass
 • Legge inn varer med riktige priser og moms i iZettle (sette seg inn i regelverket)
 • Ved laging av artistmat: Motta diettlister, tidspunkter og ønsker fra artistsjef og planlegge matserveringen deretter

Servering til frivillige

 • Det skal serveres frokost, lunsj og middag til frivillige daglig fra søndagen før festivalen til og med søndagen etter festivalen
 • Matansvarlige har også ansvar for kaffe, snacks, vann og “forpleining” av frivillige i riggeperioden
 • NB! Under selve festivalen kan enkelte måltider utgå dersom det ikke er behov
 • Det åpnes for å bestille mat (take-away) eller ordne ting på andre måter enn å lage maten selv dersom det skorter på frivillige eller tid

Servering til publikum

 • mandaljazz har blitt berømt for sitt gode kjøkken, og det er et ønske at dette skal videreføres, men likevel må det presiseres at det er matsjefen som bestemmer ambisjonsnivået på serveringen. Det forventes ikke at man kopierer tidligere år, og det er lov å tenke fritt om hvordan man ønsker å innrette matserveringen
 • Det skal selges mat til publikum alle dager under festivalen
 • Matsalget skal skje på en forsvarlig måte iht. gjeldende regler og retningslinjer
 • Matsalget skal ta hensyn til økonomi, og forsøke å tjene inn penger til festivalen.

Artistmat

 • Dersom matsjefen også har ansvar for artistmat, må det planlegges servering av middag til ca. 50 personer på de tidspunktene artistsjefen og matsjefen blir enige om. Typisk mellom lydprøver og konsert

Frivilligfest

 • Matgjengen lager mat til frivilligfesten, og har sammen med frivilligkoordinator ansvar for å rigge i stand til frivilligfest med mat, drikke og et fint lokale

Annen informasjon

Som matsjef er du medlem av festivalkomiteen, med de fordeler og ansvar det medfører (sosiale arrangementer, seminarer, kurs, planleggingstimer), og du er ansvarlig for en gruppe på festivalen. Det betyr at du har en lederstilling i festivalen, og det forventes at man følger festivalens retningslinjer og er en ansvarlig sjef.

Din nærmeste leder er festivalsjef, men personalansvaret hviler på styret.


Puh, det var mye greier! Men hvis du har lest helt ned hit, så er du kanskje interessert i å bli med i festivalkomiteen? Hvis du er det, kan du sende en mail til festivalsjef Eirik og melde din interesse!

Meld din interesse

Generalsponsor

Hovedsponsorer

Sponsorer

Offentlig støtte

Samarbeidspartnere